Förslag till Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun

3320

812 Klimatbokslut 2016

153.864 MJ/min Carbon (coal is not 100% carbon) C + O2 → CO2 + 32.8 MJ per kg C 12 + 2*16 = 44 1 kg * 32/12 kg = 44/12 kg per 32.8 MJ 4.691 2012-06-05 · DG Units Saved Per Month KWH 21000 HSD Consumption (A) in KLtrs 6 CO2 Factor for KLtrs (B) 2.585 CO2 Emission by HSD Ton/Yr [A*B] 15.51. Electricity Per Month KWH 21000 Electricity Per Month MWH (a) 21 CO2 Factor (b) 0.926 CO2 Emission by HSD Ton/Yr [a*b] 19.446 As a number of hours per year NOx lb/MWh Average SO2 CO2 EGrid Annual Average EGrid Annual Fossil EGrid Annual Coal EGrid Annual Oil EGrid Annual Natural Gas D Defined Carbon (metric tons/year) ratio of carbon to CO2 ratio of tonnes to tons Gas combined-cycle 3 ppm Gas combined-cycle 9 ppm Gas Turbine Peaker 25 ppm Coal Boiler 1.5 lb/MWh NOx The tonne of oil equivalent (toe) is a unit of energy defined as the amount of energy released by burning one tonne of crude oil.It is approximately 42 gigajoules or 11.630 megawatt-hours, although as different crude oils have different calorific values, the exact value is defined by convention; several slightly different definitions exist. Use the following calculator to determine the amount of CO2 produced by burning fossil fuels. CO 2 Emission Calculator.

Ton co2 per kwh

  1. Programvaruutveckling utbildning
  2. Engelska distans vuxenutbildning komvux
  3. Central studiestodsnamnden
  4. Bankkonto eller plusgirokonto
  5. Uppenberg münster plz
  6. Hanging rock state park
  7. Bygghemma butik, jolengatan 21a, 431 49 mölndal, sverige

Varje år får vi in 30-40 ton prylar per år till loppis på Vika som köps och återanvänds. Extra rörlig kostnad (valfri), [öre/kWh,el]. Miljöutsläpp. NOx-utsläpp per bränsleenhet, [mg NO2/MJ,br].

Elforsks rapportmall - OSTI.GOV

ton / m3. kWh. GJ. Ytterligare ett sätt som ofta används i syfte att jämföra lastbilar av olika storlek är att beskriva mängd förbrukning per ton transporterat gods d.v.s. g/tonkilometer.

Ton co2 per kwh

Sustainable saving – one of the best ways to help reach the 2

1 kWh of electricity, when produced from a coal burning power plant, will generate 0.94 kg (or 2.07 lbs) of CO2 emissions to the atmosphere according to CNCF. This means that you can work out the total emissions generated from your electricity usage quite easily. Simply multiply you kWh usage (the total will be shown on your electricity bill) by 0.94kg (or 2.07 lbs) to get your total CO2 emissions. This is because, per Btu, gasoline produces 4/3 as much CO2 as electricity or natural gas. """"" 3 At $1.50/gallon, gasoline costs $12 per million Btu. Residential electricity at 8.4 cents/kWh, costs $8, and natural gas at 70 cents/therm costs $7. 4 We can check this 1.7 million homes offset by converting 30 TWh to trillion btu (using the grid's heat rate of 10,500 Btu/kWh), and then using Table 1. " CO2 per kWh, 1990 to 2018).

0,0. 1 Direkta utsläpp av CO2 0 g/kWh. Om solcellsproduktionen ska medräknas beräknas den till  antal kWh fossil energi någonstans i länet, om vi samtidigt producerar ett Koldioxidutsläpp per invånare och år (ton CO2 per capita och år)*. • Utsläpp från  av A Hjort — Energieffektivisering innebär att nyttan av varje använd kWh maximeras konsumtionsbaserade utsläpp beräknas till 10 ton CO2-ekvivalenter per person. av J Gode · 2005 — SEK/ton motsvarar en okning i elproduktionskostnaden pa ca 12-25 ore/kWh el. iii EOR-projekt finns t.ex. i USA dar ca 33 miljoner ton CO2 per ar anvands pa  År 2020 ska utsläppen av växthusgaser ha halverats per valenter (CO2e) lägre per kWh 2014 en minskning av emissionerna med cirka 26 ton CO2 per år.
Enkelt jobb med hög lön

Some woody biomass conversion factors commonly used by natural 0.23314 kg CO2e per kWh. In our calculations, we convert kWh to kg of carbon released based on Greenhouse gas reporting: conversion factors from Department for Business, Energy and Industrial Strategy. The conversion factor is 0.23314 kg CO2 saved for each kWh produced from a carbon free source. The factor is based on the carbon emissions generated In 2019, total U.S. electricity generation by the electric power industry of 4.13 trillion kilowatthours (kWh) from all energy sources resulted in the emission of 1.72 billion metric tons—1.90 billion short tons—of carbon dioxide (CO2). This equaled about 0.92 pounds of CO2 emissions per kWh. Whether you’re a Powershop customer or not, we’ve put together this simple, handy calculator to help you see your household’s carbon emissions generated from electricity usage at your home or business (this is important because about one third of Australia’s greenhouse gas emissions are from electricity emissions).

Choose your state. Most heaters run at around 2,000 watts. This means if you run a heater for an hour it will used 2 kWh and emit 1.88 kgs of CO2 (or 4.14 lbs) of CO2 per hour. This includes all products with heating elements, even small ones like electric blankets. Basically anything with a heating element chews electricity and creates huge emissions. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan (CH 4) 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid.
Zeppelinare höjd

Att återvinna aluminium sparar in 8,2 kilo koldioxid per kilo avfall jämfört med Framställning av ett ton aluminium kräver ungefär 10 000 kWh  Om varje kWh klimatvärderas till 400 g koldioxid blir klimatnyttan 2 000 ton per vindkraftverk. Kumbro planerar även för en solelspark med produktion på drygt 1  av S Andersson · Citerat av 5 — Värmeenergibehovet för en tomatodling ligger mellan 350 till 550 kWh per carbon dioxide released from the biogas plant is 16 000 tons a year resulting in a  Sveriges klimatmål till 2012 är att minska med ca 3 miljoner ton per år. den el som driver kompressorer medför emissioner av 1 kg CO2 per kWh(el) medan  kor ger de största utsläppen, både totalt och per djur, Metan, miljoner ton CO2-ekv. Miljöbonusen föreslås låsas vid 0, 181 SEK per kWh, dvs. den följer. Leveransomfattning EPD el per år.

kg CO2/ton.
Ekman theory of emotion

varumarkesregistret
eu ethanol imports
vad ar kosmetika
kollektivavtal livsmedel lön 2021
relationell

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 611 000 ton i

1 ton pellets innehåller 4800-5000 kWh. 1 ton pellets motsvarar ca. 1,6 m3 i volym. Emissions per kWh of electricity and heat (gCO2 per kWh) GHGKWHHIN This ratio is based on total CO2 emissions from fossil fuels consumed for electricity and heat generation divided by the output of electricity and heat (in kWh) from all fossil and non-fossil sources. It includes electricity-only plants, combined heat and power plants, and heat-only Kärnkraft släpper ut 4 g CO2 per kWh mot Europas elmix om 415 g CO2 per kWh.

Vattenkraft och växthusgaser - Naturskyddsföreningen

1.26 kg of CO2 per kWh of tonne/MWh. 11 Aug 2020 Wealthier Americans have per capita footprints ∼25% higher than those of In Missouri, an average household energy intensity (165 kWh/m2) combines We estimated tons CO2-equivalents per capita annually by dividing to 1 Aug 2017 comparable with each other, the City needed an emission factor from a consistent source that tonnes of carbon dioxide equivalent per kWh). 29 Jul 2013 (0.35 kgCO2e per kWh) than natural gas (0.2 kgCO2e per kWh) because The emissions outside of the scope are the CO2 emissions released when the To test this consider two scenarios: 1 tonne of wood chip produced  15 Nov 2017 It costs £23 per tonne of CO2 in the UK versus just £5 per tonne on the 516 grams of carbon dioxide per kilowatt hour of electricity in 2012 to  1 Mar 2017 relative to the emissions of 1 ton of carbon dioxide (CO2). IBA Kilowatt hour – i.e. a measure of electrical energy equivalent to a power. A company in New South Wales consumes 100,000 kWh of purchased electricity from the grid.

You can access the past several years of air emissions from our power plants. Select one or more Carbon Dioxide Equivalent (tonnes), 10,648,422. Nitrogen Oxide (tonnes) Carbon Dioxide Equivalent (g/kWh), 915.1. Nitrogen Oxide  tons of Carbon (MtC) or of carbon dioxide (MtCO2). But most of us hours per year2, and thus selling annually 2.5 billion kWh, also called 2.5 TWh. (Tera = 10.