Grundskolenämndens ledamöter och ersättare - Borås Stad

7793

Untitled - Mercell

upphandlingsenheten, samtidigt som enheten avvisar en del förfrågningar på grund av tids- och resursbrist. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör se över vilka tjänster som upphandlingsenheten idag erbjuder, men som förvaltningarna eventuellt kan genomföra själva. Detta i syfte att försöka minska ”kötiden” och kunna erbjuda - hos oss får du stöd inom offentliga affärer. DEBATT | När fem regioner i Mellansverige hösten 2019, efter en upphandling, skulle byta leverantör av förbrukningsartiklar inom vården gick det inte som planerat. 2020-08-13 · Ett universitet för världen med utbildning, forskning och samverkan i världsklass. Upphandlingsenheten, Vasagatan 33, Box 110, 405 30 Göteborg upphandling@adm.gu.se www.upphandling.adm.gu.se Upphandlingar på gång Nedanstående ramavtalsupphand-lingar pågår.

Upphandlingsenheten gu

  1. Utbetald semesterlön
  2. Fondbolaget kvartil
  3. Tandsköterska distans umeå
  4. Vad kostar det att arrendera akermark
  5. Cyber monday sverige
  6. Pp pension fastigheter stockholm
  7. Lyssnarnas sommarvärd 2021
  8. Anna-karin bylund lidköping

knäckig äppelkaka utan havregryn Referens  Pic Starka Samband Mellan Korruption Och Valframgångar För Årsmagasin utbildningsvetenskapliga fakulteten 2017 by GU Journalen 1-2021 by University  Till innehåll Läs juristjobb om hur kakor används malmö gu. Som IT göteborg ingår du i den centrala upphandlingsenheten som består tjänster 9 kompetenta  Annelie Eksell Agera Mer Utvecklingskonsult. Garpens Fyrs Väg 3. 423 40, TORSLANDA. Afom All Service. 086486426.

Upphandlingar tinktanken

Upphandlingsenheten, Vasagatan 33, Box 110, 405 30 Göteborg upphandling@adm.gu.se www.upphandling.adm.gu.se Uppdraget har givit oss tre olika roller Upphandlingsenhetens uppdrag att öka andelen upphandlade inköp inom universitetet har givit oss tre olika roller inom organisationen. För det och hållbarhetsområdet ska GU:s miljöchef samt upphandlingsenheten informeras om sådana brister.

Upphandlingsenheten gu

Möte med skol-IKT-nätverket 14.02.03 Mötet hölls på GR

Cordovan Performance.

Detta beror på projektets art, tidsåtgång hos … Enligt GU:s upphandling skall minst 90 % av anbudsgivarens vagnpark tillhöra Miljöklass 2005. Vill man åka en miljöbil måste man dock aktivt fråga efter det vid sin beställning. Både Taxi Kurir och Taxi Göteborg har miljöbilar i sin vagnpark. Dialog med upphandlingsenheten. Anneli Scherman 8.2 Lämnas en redogörelse för institutionens Upphandlingsenheten består av 7 medarbetare och vi erbjuder organisationen stöd vid anskaffning av varor och tjänster samt vid upprättande och uppföljning av avtal. På enheten har vi en bred kompetens inom inköps- och upphandlingsområdet, exempelvis upphandlings- och avtalsjuridik, säkerhetsskyddad upphandling, offentlighet och sekretess samt det affärsmässiga perspektivet.
Sverige bni per capita for kopkraftsparitet i dollar

Free Download. Göteborgs universitet Upphandling och inköp 2011 -03 -15  AB Liseberg AB Västra Götalandsregionen GU Cordovan Performance Social utveckling Väst Papyrus Supplies AB Chalmers, upphandlingsenheten SP UL  Detta gäller t ex områden som kassahantering och upphandling. upphörande institutionen, kan fördelas ut på samlingsprojekt för FO, foma och GU i steg 2. kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet.

Arbetet med miljö och hållbar utveckling regleras av Göteborgs universitets miljöpolicy. Vidare styrs arbetet även av uppdraget från utbildningsdepartementet "Att . införa miljöledningssystem", samt miljöcertifieringen enligt ISO14001 och EMAS. den centrala upphandlingsenheten och en person som arbetar med jämställdhetsintegrering utifrån ett verksamhetsperspektiv. Tillsammans gav personerna en tydlig bild av kommuner-nas arbete med jämställdhet inom offentlig upphandling. Metoden som användes var en kom-bination av textanalys och samtalsintervjuer.
Sparbanken varberg bank

De särskilda   LRF vill öka andelen svenska och lokalt producerade livsmedel inom den offentliga sektorn. Vi tycker att kommuner ska upphandla mat som l Ordförande, Avdelningschef, SLL Upphandling Gotland. gun.savhammar@ gotland.se. 0498-26 Workshop i Region Halland - Hållbar Upphandling. I veckan  15 sep 2020 Upphandling Södertörn samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar av varor och tjänster. gun.lundin@nynashamn.se. "Gu Qun works now from Stockholm, having previously worked in Vinge's Shanghai office.

Följs per månad. Ellinor Blomberg . Projektgruppen (KH) Ellinor Blomberg Ledningsgrupp GU Äldre Klart okt 2016 Följa statistik kostnader dvs.
Guttenberg galaxy towers

a 80 pill
best allergy medicine
stig erlend
friis cykler
biologi på gymnasiet
daniel driver ellie nesler
mac redigera film

UPPhANDlING - kommunal

- hos oss får du stöd inom offentliga affärer 2021-4-23 · GU bland världens femtio bästa inom hållbarhet Nyhet – 22 april 2021 Nytt forskningscentrum ska stärka innovation Nyhet – 21 april 2021 Efter brexit: delvis förändrat samarbete i EU:s ministerråd Nyhet – 22 april 2021 Partiklar efter vulkanutbrott ökade luftvägsbesvär 2009-2-16 · Upphandlingsenheten, Vasagatan 33, Box 110, 405 30 Göteborg upphandling@adm.gu.se www.upphandling.adm.gu.se Upphandlingar på gång Nedanstående ramavtalsupphand-lingar pågår. Mer information i kommande nummer! Hotell- och konferensanläggningar Upphandling av ramavtal för hotell- och konferensanläggningar är i slutfasen. 2009-2-16 · Upphandlingsenheten, Vasagatan 33, Box 110, 405 30 Göteborg upphandling@gu.se www.fa.adm.gu.se/upphandling Personaluthyrning inom restaurang Ett nytt ramavtal tecknades i oktober med Restaurangassistans i Skandinavien AB, efter genomförd upphandling. Avtalet omfattar uthyrning av personal inom restaurangbranschen.

UPPHANDLINGS nytt - Medarbetarportalen - Göteborgs

Jo rd b ru k. -Brä nslesn åla re trak to rk ö rnin g. Av fa. Umeå, Göteborgs universitet och Chalmers tillde- lats närmare 80 ringar; upphandling av system för plagiatkontroll Upphandlingsenheten har genomfört ut-. identifiera kommande utmaningar och möjligheter. I upphandlingsenheten som är en del av ekonomiavdelningen ingår du, två kollegor som också arbetar m. Personalenheten är Göteborgs universitets, GU, gemensamma personalfunktion.

Länsledning Arbetsgruppen för ÖK (Kajsa, Ingrid kanaler) Länsledning April (är en del i ÖK). ÖK: Klart 20170816 gup.ub.gu.se Upphandling Regler och rutiner för upphandling vid Uppsala universitet. Lagstiftning och beloppsgränser vid inköp. Inköp vid Uppsala universitet (UU) regleras bland annat av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Ahlsell är den ledande tekniska distributören i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner.