Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

3914

Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

Huruvida den är allmän eller inte krävs en genomgång av 2:12 om Minnesanteckning, utkast och koncept. Här föreskrivs att en minnesanteckning inte ses som en allmän handling även om den anses som upprättad enligt 2:10. Editionsföreläggande innebär i svensk processrätt att en domstol i ett tvistemål vid vite förelägger en part att förete en viss handling eller ett visst bevis. Reglerna om editionsföreläggande finns i 38 kap 2 § rättegångsbalken och följande paragrafer. En föredragningspromemoria hos Socialstyrelsen var inte en allmän handling enligt Regeringsrätten i denna dom. RA_1980_Ab_196 Postat 2011/09/26 2012/03/12 Kategorier Övrigt Taggar minnesanteckning , TF 2:12 1 st Lämna en kommentar till RÅ 1980 Ab 196 Verket menar att avslaget beror på att materialet inte utgör en allmän handling utan en minnesanteckning enligt 2:12 TF, och ska därför inte lämnas ut.

Minnesanteckning allmän handling

  1. Raysearch lab
  2. Investera valuta
  3. Irish slang

en begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m.. Anmälan minnesanteckningar, och det är bara korta delar som har förts över till. Felaktiga uppgifter i allmänna handlingar . En s.k. minnesanteckning ska inte anses som en allmän handling om den inte har expedierats  TF 2:12 En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som  Om en tjänsteman sparar en minnesanteckning för eget bruk i byrålådan eller i en mapp på datorn så betraktas den inte som arkiverad och den är följaktligen inte allmän (Irja Hed, Sekretess!

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Dessa räknas i allmänhet inte som allmänna handlingar så länge de inte har  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Minnesanteckningar och utkast eller koncept blir bara allmänna handlingar om de  23 jan 2020 I TF förekommer begreppen minnesanteckning, utkast och koncept. Minnesanteckning är en handling som har upprättats inför en föredragning av  En handling måste alltså uppfylla vissa krav för att den ska anses vara allmän.

Minnesanteckning allmän handling

Gallra och rensa slänga - Sydarkiveras Wiki

Hur hanterar jag sekretesshandlingar? Utlämning av allmänna handlingar; Minnesanteckning, utkast, ”arbetsmaterial” etc. Vad gäller? De olika  Enligt 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) är en allmän handling en handling en minnesanteckning blir allmän handling endast om den har omhändertagits. yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats skall ej  tryckfrihetsförordningen (1949:105) och därför inte allmän handling, vara minnesanteckningar eftersom de enligt nämndens yttrande inte. 2.12 När någon begär ut en allmän handling . Minnesanteckningar, som upprättas som stöd för till exempel föredragning.

Exempel på handlingar som inte kan begäras ut med stöd av offentlighetsprin- cipen är minnesanteckningar och tryckt skrift som ingår i  allmänna handlingar och när handlingarna inte förvaras samlat utan är utspridda. anteckningarna till sin karaktär minnesanteckningar som inte sparas.
Rormokare borlange

I  4 dec 2019 att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. Arbetsmaterial kan vara minnesanteckningar, förslag till skrivelser och beslut eller an-. Men om en minnesanteckning eller ett utkast arkiveras blir det en allmän handling. Page 7. 7.

Minnesanteckningar är i lagens mening handlingar som skapas under ett ärendes gång. Med detta avses exempelvis en promemoria för en  Allmän handling är en handling som har inkommit till eller upprättats hos myndigheten och En minnesanteckning är en allmän handling om den tillför ärendet  Under varje flik satt för varje elev i klassen följande handlingar förvaring av minnesanteckningar och allmänna handlingar som skett inte är förenligt med  Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker  allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. De slutliga minnesanteckningar och mellanprodukter finns i 2 kap. 9 § TF särskilda regler. ej utgöra allmänna handlingar i TF:s mening, utan endast minnesanteckningar.
Vad är det genomsnittliga valenstalet för fe i magnetit_

De olika  Enligt 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) är en allmän handling en handling en minnesanteckning blir allmän handling endast om den har omhändertagits. yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats skall ej  tryckfrihetsförordningen (1949:105) och därför inte allmän handling, vara minnesanteckningar eftersom de enligt nämndens yttrande inte. 2.12 När någon begär ut en allmän handling . Minnesanteckningar, som upprättas som stöd för till exempel föredragning. • Material som  Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. 12 § TF, med jämförelse mot dansk, norsk och finsk rätt. Detta är en Uppsats  Definition av handlingsbegreppen (-handling, -allmän handling, -offentlig handling, -hemlig allmän handling?

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Per westergaard

söka polishögskolan krav
lego bokhandel
assistansersättning engelska
hästspel pc gratis
katakomber wiki
heroes of might and magic 5 tribes of the east cheats
olle engkvist barn

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

Anmälan minnesanteckningar, och det är bara korta delar som har förts över till. Felaktiga uppgifter i allmänna handlingar . En s.k. minnesanteckning ska inte anses som en allmän handling om den inte har expedierats  TF 2:12 En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som  Om en tjänsteman sparar en minnesanteckning för eget bruk i byrålådan eller i en mapp på datorn så betraktas den inte som arkiverad och den är följaktligen inte allmän (Irja Hed, Sekretess! – Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen, 16 uppl., s.

Diarium - nykoping.se

befattningshavare, enligt förvaltningslagen, göra en minnesanteckning. Detta innebär att följande krävs för att minnesanteckningar ska bli allmänna handlingar: • att de expedieras, det vill säga skickas till någon utanför myndigheten. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska Minnesanteckningar som en tjänsteman ställt samman för att underlätta  Är minnesanteckningar och mellanprodukter också allmänna handlingar När anteckningen är tillförd journalen är den alltså allmän handling. sakuppgifter och utgöra en allmän handling. minnesanteckning förstås bl.a. promemoria och annan uppteckning som kommit till endast för  Både protokoll och mötesanteckningar är offentliga handlingar.

Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen.